เกี่ยวกับเราเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลภาษาด้านต่างๆ แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ แปลเอกสารด้านบัญชี รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการให้กับท่านทันที.....แปลเอกสารด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา ผลงานแปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม 

  •  ความน่าเชื่อถือของเรา
  •  เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย
  •  มีที่ตั้งที่มั่นคง ถาวร สามารถติดต่อได้
  •  ประกอบธุรกิจการแปลเอกสารทางด้านกฏมาย และเอกสารประเภทอื่นๆมามากกว่า 20 ปี
  •  แจ้งประวัติของผู้บริหารบริษัทที่มีประสบการณ์ในการแปลมามากกว่า 20 ปี

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด นำทีมโดย ร้อยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล

  •  รับแปลเอกสารด้านกฏหมายภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย

  ประวัติการศึกษา

 ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 ระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 ปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นิติศาสตรบัณพิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สูงกว่าปริญญาตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อื่นๆ           ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ระดับเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate of Attendance

The Intensive Training in Business Law Translation

The Translators and Interpreters Association of Thailand (TIAT)

 ประวัติการทำงาน

  • PricewaterhouseCooper, Assistant Auditor
  • Union Asia Finance, Lending Officer
  • Royal Thai Police, Sub-Inspector
  • Freelance Translator, 20 years full time working at home

 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน