รับแปลภาษาจีน 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล 
รับแปลภาษาจีน  รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ประสบการณ์แปลภาษาจีน 25 ปี

Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240
pulsaktranslation@gmail.com

 
ประสบการณ์แปลภาษาจีนยาวนานถึง 25 ปี
 
           จากประสบการณ์แปลภาษาจีนของผู้แปลเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี วัดระดับความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับที่ 10 (มี 11 ระดับ)ขอรับรองผลงานแปลว่าผลงานแปลระดับคุณภาพ ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเสมอมา นอกจากนั้นเรายังบริการล่ามภาษาจีนและมีระดับความเร็วในการแปลสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้วันละ 5 หน้า และภาษาจีนเป็นไทยได้วันละ 7 หน้าขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน....หากท่านใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับท่านโปรดติดต่อสอบถาม หรือส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาได้ที่   pimtranslation@yahoo.com หรือpimtranslation@hotmail.com
 
ผลงานแปลได้แก่
 
- รับแปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านอุตสาหกรรม
 
- แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท
 
- แปลภาษาไทยเป็นจีน เอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 
- แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย
 
- แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม
 
- แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้่อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
 
               ภาษาจีน ถือเป็นภาษาที่ยากอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ชนชาติอื่นเรียนรู้ได้ยากมาก ปัจจุบันคนที่มีเชื้อชาติจีนมีอยู่หนึ่งในห้าของโลก คนไทยเริ่มมาสนใจให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ เริ่มนำหลักสูตรสอนภาษาจีนเข้ามาสอนนักเรียนไทยมากยิ่งขึ้น ภาษาจีนเ็ป็นภาษาีที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ประเทศจีนถึงแม้จะมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ด้วยความรัก สามัคคีของประชาชน ทำให้ประเทศพัฒนาแบบก้าวกระโดด และอาจจะเป็นมหาอำนาจในอนาคต  บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด มีบุคลากรที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการเรียนภาษาจีนมายาวนาน และสั่งสมประสบการณ์แปลภาษาจีนมาถึง 25 ปี ย่อมเป็นบทพิสูจน์ผลงานแปลได้ว่า เรามีผลงานแปลภาษาจีนที่ยอดเยี่ยม และลูกค้าของเราเมื่อใช้บริการแล้วต่างชมว่าเหมือนเจ้าของภาษาเขียนเอง แต่หากเจ้าของภาษาที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก็เปรียบเสมือนคนไทยที่เรียนจบแค่มัธยมศึกษาไม่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภาษาที่ใช้ย่อมไม่ได้ภาษาที่สวยงาม และถูกต้องตามหลักภาษา เรามีทีมงานให้บริการแปลภาษาจีนกับท่านตลอดเวลา โดยท่านสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารต้นฉบับมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการแปล และกำหนดแล้วเสร็จของงานแปลภาษาจีนได้ทันที ทางเรายินดีส่งใบเสนอราคาให้กับท่านภายใน 15 นาที หลังจากท่านจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคา ผลงานแปลคุณภาพสมราคา โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240.....
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน