รับแปลภาษาฝรั่งเศส 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล และ บริษัท พิมทรานสเลชั่ย จำกัด   
รับแปลภาษาฝรั่งเศส แปลภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ 
แปลโดยอาจารย์นักเรียนทุนรัฐบาลจากเบลเยี่ยม ประสบการณ์แปล 11 ปี

Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240
pulsaktranslation@gmail.com

      
 
     บริการแปลภาษาฝรั่งเศส โดยอาจารย์ได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งได้รับทุนศึกษาต่อประเทศเบลเยี่ยมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อที่ประเทศเบลเยี่ยมมีการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส และมีพื้นฐานการศึกษาจากโรงเรียนมเตรียมอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาศิลป์-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานบันนี้ท่านคงทราบโดยทั่วกันว่านักเรียนที่เข้าเรียนได้ต้องเป็นระดับหัวกะทิของประเทศจึงจะได้เข้าเรียน ดังนั้น โปรดให้ความมั่นใจว่าท่านจะได้งานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
 
  ผลงานแปลภาษาฝรั่งเศส ได้แก่  รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส ด้านสารคดี  รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสเอกสารราชการ  รับแปลแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสเอกสารวิชาการ งานรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย งานแปลภาษาฝรั่งเป็นอังกฤษด้านวิชาการ ฯลฯ
 
     ตลอดระยะเวลาให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศส ลูกค้าวางใจและมักมีคำชมจากลูกค้าเสมอว่า อาจารย์แปลงานคลาสสิคมาก ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมือนกับเจ้าของภาษา เราคือองค์กรขนาดเล็ก ให้บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศส ด้วยความรู้ความสามารถของผู้แปลโดยแท้จริง โดยมีอัตราความเร็วในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษวันละ 7 หน้า รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสวันละ 7 หน้า รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสวันละ 8 หน้า รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยวันละ 8 หน้า
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน