รับแปลภาษาเยอรมันรับแปลภาษาเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน บริการแปลภาษาเยอรมัน 
ผู้แปลเป็นเจ้าของภาษา และผู้แปลเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย จบการศึกษาปริญญาโทจากเยอรมัน

Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240
pulsaktranslation@gmail.com

 
              ผู้ทรงคุณวุิฒิด้านการแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาด้านการแปลจากประเทศฝรั่งเศสด้านการแปลโดยเฉพาะ และจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับแปลเอกสารมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  นอกจากอาจารย์ชาวเยอรมันแล้ว เรายังมีคนไทยที่จบการศึกษาภาษาเยอรมันโดยตรงที่ีคอยให้บริการกับลูกค้า มีความสามารถในการแปลภาษาเยอรมันเป็นไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์แปลอันยาวนาน ซึ่งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการแปลภาษาเยอรมันโดยเฉพาะ ดังนั้น ผลงานแปลจากบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์และผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการตลอดมา ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความกรุณาแนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่นตลอดมา หากอาจารย์ได้่อ่านข้อความในเว็บไซต์ของพิมทรานสเลชั่น ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ไม่เคยลืมและแนะนำมาโดยตลอด และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการแปลภาษาเยอรมันกับเราและใช้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน เป็นนักแปลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ทำงานกับบริษัทสัญชาติเยอรมันมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น ประสบการณ์จากการทำงานและการใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลักในสถานที่ทำงาน ทำให้ผลการแปลอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเสมอมา 
 
ผลงานแปลได้แก่
 
แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษด้านเครื่องยนต์
 
แปลภาษาเยอรมันเป็นไทยเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ
 
แปลภาษาไทยเป็นเยอรมันเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ
 
รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยด้านกฎหมาย
 
รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับหนังสือราชการ
 
รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ
 
 
 
               นอกจากนี้เรายังมีบริการแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน โดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์แปลอันยาวนาน ดังนั้น ขอให้ท่านเชื่อใจได้เลยว่าผลงานแปลของเราสมบูรณ์ครบถ้วนตามต้นฉบับอย่างแน่นอน ถึงแม้ค่าบริการของเราอาจจะสูงกว่าศูนย์แปลบางแห่ง แต่เรากล้ารับประกันผลงานแปลออกมาจากความสามารถของผู้แปลอย่างเต็มที่
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน