รับแปลเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์ การแปล
ศูนย์การแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา 
รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด
Tel./Fax. 02-1741022   Mobile: 0865577100 Line ID: 0814580240 
Email: pulsaktranslation@gmail.com
 
 
                      ประสบการณ์รับแปลเอกสาร เป็นเครื่องรับประกันผลงานแปล คุณภาพงานสมราคา ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลภาษาด้านต่างๆ รับแปลกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ แปลเอกสารด้านบัญชี แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดยผู้แปลประสบการณ์แปล 20 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถรับแปลเอกสารด่วนให้กับท่านทันที.....แปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา แปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม

ผลงานแปลที่ผ่านมา

 • แปลสัญญาต่างๆ
 • แปลคำฟ้อง
 • แปลคำพิพากษา
 • แปลข้อบังคับบริษัท
 • แปลงบการเงิน
 • แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แปลคู่มืออุตสาหกรรม
 • แปลงานประมูล
 • แปลเอกสารวิชาการ
 • แปลงานวิจัย
 • แปลบทคัดย่อ
 • แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส สด. 9 ฯลฯ
 • แปลงานวิจัย
 • ฯลฯ

คุณสมบัติของนักแปลที่ดี 
นักแปลที่ดีควรมีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. นักแปลต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาหรือ “ความเก่งภาษา” เมื่อจะแปลต้องมีความ รู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยมเพื่อจะแปลได้อย่างถูกต้อง การรู้ภาษาอย่างดีเยี่ยม คือ ต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษา เข้าใจนัย (sense) และความหมาย (meaning) ของ ภาษา ตลอดจนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น ๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้าม คือ ความรู้ในภาษาแม่ของตน ใน การแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ถึงแม้ว่าผู้แปลจะรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่รู้ภาษาแม่ คือ ภาษาไทยดีพอ ก็จะทำให้งานแปลนั้นออกมาดี ไม่ได้ 
 

2. นักแปลต้องรอบรู้และใฝ่รู้ ผู้ที่จะเป็นนักแปลที่ดีต้องขวนขวายในการหาความรู้รอบตัว ซึ่งจะช่วยให้แปลได้อย่างถูกต้อง   

3. นักแปลที่ดีต้องหมั่นฝึกฝน งานแปลเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ยิ่งฝึกมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งผิดพลาดน้อยลงเท่านั้น การฝึกฝนจะทำให้แปลได้ถูกต้อง สละสลวย และประณีต ทำให้งานแปลเป็นศิลปะที่แท้จริง

คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการแปลเอกสาร

การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับงานแปลแต่ละรูปแบบ เช่น งานแปลด้าน Finance กับงานแปลด้านกฎหมาย ก็ใช้ความหมายที่แตกต่างกัน หากเราใช้ความหมายที่ไม่ตรงกับคำในบริบทก็จะทำให้ผิดความหมายไปโดยปริยาย และทำให้งานแปลเกิดความผิดพลาดได้

 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน