รับแปลเอกสารกฏหมายบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด
รับแปลภาษา ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปีเต็ม ผู้แปลเป็นเจ้าของกิจการดำเนินการแปลด้วยตนเอง 
รับรองผลงานแปลถูกต้องตามต้นฉบับ รวดเร็วทันใจ ถูกต้องตามหลักการแปล

Tel./Fax. 02-1741022   Mobile: 0865577100 Line ID: 0814580240 

Email: pulsaktranslation@gmail.com
 
บทสนทนาระหว่างคุณพูลศักดิ์ ผู้แปลกฎหมาย กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังที่ใช้บริการแปลเอกสารราชการ

 

สวัสดีครับ  
 
ชื่อ - สกุล ถูกต้องครับ
 
มีคำหนึ่งที่ผมไม่ทราบคือ  คำว่า  ลงลายมือชือต่อหน้า ใช้ before  เหรอครับ
 
ขอบคุณมากครับ
 
เรียนอาจารย์........ครับ
คำว่า "ต่อหน้า” ใช้ before ครับ (ตามต้นฉบับแปลว่า before me)

อีกคำหนึ่ง คือ in the presence of ก็แปลว่า "ต่อหน้า" ได้ด้วยเช่นกันครับ (in my presence)
 
แต่ความแตกต่างของ 2 คำนี้ ก็คือ คำว่า before สื่อให้เห็นว่า พยานได้อยู่ในขณะที่มีการทำเอกสารจริง ๆ และพยานมีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่ที่จะรับรองเอกสารครับ
 
แต่คำว่า “in the presence” ส่วน มากจะใช้กับสัญญา สื่อให้เห็นว่า พยานอาจไม่อยู่ต่อหน้าในขณะที่ทำเอกสารก็ได้ พยานสามารถอ่านเอกสารแล้วจึงค่อยลงลายมือชื่อตามหลัง และพยานไม่มีบทบาทเท่าไหร่ในการทำเอกสาร เป็นแค่เพียงพยานเท่านั้นว่าได้ทำเอกสารขึ้นจริง

ขอบคุณมากครับ  ความรู้ใหม่...ดีจังครับ
วันหลังขอโทรคุยด้วยนะครับ
ดร. .......   นามสกุล ...........
 
 
                  การแปลกฎหมาย มิใช่เพียงแค่เป็นนักแปลมีประสบการณ์แปลงานต่างๆ มา เป็น 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ไม่ใช่หมายความว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอไป ดังนั้น หากท่านไว้วางใจใช้บริการด้านกฎหมายกับเรา เรายินดีตอบคำถามทุกคำถามที่ท่านต้องการทราบ และเรามิใช่เพียงให้บริการแปลเสร็จแล้วก็แล้วไป เรายังให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการแปลกฎหมายฟรี โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆสิ่งใดที่เป็นวิทยาทาน เรายินดีและเต็มใจให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเห็นถึงความสำคัญว่า การจ้างแปลกฎหมายมิใช่เพียงแปลพอใช้ได้ กฎหมายไม่มีคำว่าพอใช้ได้ มีเพียง  "แปลผิด"  "แปลถูก"  ตามหลักกฎหมายเท่านั้น ศัพท์ทางกฎหมายไม่เหมือนศัพท์ทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านที่เห็นถึงความสำคัญของการแปลกฎหมาย และยอมใช้บริการกับเราถึงแม้ราคาจะสูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น เพราะท่านต้องการนำเอกสารสำคัญของท่าน อาทิเช่น สัญญา  ข้อบังคับบริษัท ฯลฯ ซึ่งต้องนำไปใช้ในทางกฎหมาย.....
 
ขั้นตอนการประเมินราคา
1. ผู้สนใจใช้บริการส่งต้นฉบับเป็นไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx หรือ .pdf มายังอีเมล์ pulsaktranslation@gmail.com
2. ผู้แปลตรวจสอบต้นฉบับ แจ้งค่าบริการแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่ สัญญา  คำพิพากษา คำฟ้อง หรือ เอกสารอืนๆ ทางกฎหมาย กลับไปยังอีเมล์ของท่าน
 

 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน